Servicios

AVIVA VINARÒS, AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ, té com a funcions:

 • Promoure l'ús del valencià en els diferents àmbits i actuacions municipals.

 • Planificar les actuacions i activitats encaminades a la progressiva normalització del valencià.

 • Assessorar en qüestions i activitats encaminades a la progressiva normalització del valencià.

 • Assessorar en qüestions lingüístiques i revisar textos presentats per ens públics o privats.

 • Organitzar cursos de reciclatge permanents per als funcionaris i empleats públics, així com també per a altres col·lectius que ho necessiten. A més dels cursos d'ensenyament general, caldrà planificar-ne d'específics (administratiu, mitjans de comunicació, llenguatge comercial i textos jurídics...) d'acord amb les necessitats existents.

 • Assessorar, preparar i proposar la baremació dels exercicis de valencià que es realitzen en les proves d'accés de les convocatòries públiques a l'ajuntament.

 • Informar els ciutadans sobre les ajudes per al foment del valencià procedents de la Generalitat i d'altres administracions. Es facilitaran els tràmits a tota persona interessada a beneficiar-se amb aquestes ajudes.

 • La realització d'activitats que fomenten l'ús del valencià en àmbits específics com esports, comerç, joventut, temps lliure, associacions cíviques, etc. per a la qual cosa dinamitzarà i impulsarà l'ús del valencià i col·laborarà en l'organització d'activitats o en la prestació de serveis de les diverses regidories.

 • Dinamitzar i impulsar l'ús del valencià en l'interior de l'Ajuntament i aportar assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatges específics.

 • Revisar els textos de les publicacions municipals i aquells que hagen de tindre una àmplia difusió.

 • Programar i realitzar campanyes municipals de sensibilització i promoció de l'ús del valencià i de normalització lingüística.

 • Representar l'Ajuntament de Vinaròs en tot allò relacionat amb el compliment del conveni de col·laboració signat amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Generalitat Valenciana per a la coordinació de les actuacions en matèria de normalització del valencià.

 • Representar l'Ajuntament de Vinaròs en la xarxa d'oficines Aviva, Agència de Promoció del Valencià.

 • Coordinar la implantació de la marca corporativa municipal i l'aplicació adequada del manual d'identitat corporativa en la documentació que genere l'Ajuntament i en la presència de la institució en qualsevol expressió de comunicació interna o externa.

 • Vetllar pel compliment del Reglament de Toponímia Local i formar part de la Comissió de Toponímia Local.

 • Coordinar l'actualització del nomenclàtor viari, el recull de topònims del terme municipal oficials i donar-ne difusió.

 • Tenir com a funció bàsica el compliment i desenvolupament del Reglament de Normalització Lingüística.

 

Més informació:

Aviva Vinaròs
Ajuntament de Vinaròs 
Pl. Parroquial, 12, 1r pis
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

 • icona adreça electrònica  aviva@vinaros.org

 • icona de WhatsApp  964402247

 • Icona telèfon  964407700 (ext. 150/151)