Servicios

El nom oficial de la ciutat: VINARÒS

El dia 8 de setembre de l’any 1977, l’Associació Amics de Vinaròs va fer arribar a l’Ajuntament una sol·licitud en què demanava que s’iniciés l’expedient per al canvi de nom oficial de la ciutat i que aquest fos Vinaròs.

El dia 2 d’abril de l’any 1980, el Ple de l’Ajuntament va acordar per unanimitat aprovar el dit canvi de denominació del municipi, substituint Vinaroz per Vinaròs. El mateix acord va adoptar el Ple del Consell del País Valencià en la sessió celebrada el 3 de novembre del mateix any.

Així mateix, en el Registre d’Entitats Locals del Ministeri d’Administracions Públiques trobem la denominació Vinaròs amb data d’inscripció de 12 de novembre de 1986.

Des de fa més de 30 anys, per tant, Vinaròs és el nom oficial de la ciutat i encara ara de vegades no es fa servir.

És per això que l’Ajuntament de Vinaròs promou una campanya que, amb el nom SOM DE VINARÒS, pretén aconseguir incrementar l’ús del nom oficial de la ciutat.

Una campanya positiva, en què es demana la col·laboració de la ciutadania i de tot el teixit econòmic i social de Vinaròs per a difondre-la i fer-la extensible a la més gran quantitat possible de persones. El que es demana és fàcil de fer: digues Vinaròs, escriu Vinaròs, perquè… SOM DE VINARÒS.

 

Col·labora en la campanya

Fes servir Vinaròs sempre. Vinaròs quan escrigues, Vinaròs quan parles, siga quina siga la teua llengua, perquè tots SOM DE VINARÒS.

Tens a la teua disposició una adreça electrònica: somdevinaros@vinaros.es perquè pugues fer-nos arribar les teues propostes i ens ajudes a demanar l’adhesió a la campanya de més i més gent. Nosaltres ens adreçarem a l’empresa, el comerç, el professional… els explicarem la campanya i els demanarem que s’hi adherisquen, els demanarem que ells també diguen SOM DE VINARÒS.

 

Més informació:

Aviva Vinaròs
Ajuntament de Vinaròs 
Pl. Parroquial, 12, 1r pis
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

  • icona adreça electrònica  aviva@vinaros.org

  • icona de WhatsApp  964402247

  • Icona telèfon  964407700 (ext. 150/151)