Servicios

Podeu trobar les ajudes i les preguntes més freqüents aquí:

 

Les ajudes i subvencions més importants són:

Ajudes econòmiques destinades al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical:


Ajudes econòmiques de la Generalitat per a la promoció i visibilització del valencià en sales d'exhibició cinematogràfica, en sales de teatre, en llibreries i en campanyes publicitàries:

 

Ajudes econòmiques de la Generalitat per al foment d'institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l'àmbit social:

 

Ajudes econòmiques de la Generalitat per al foment del valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa escrita i digital:

 

Ajudes econòmiques de la Generalitat per al foment de la traducció literària multilingüe:

 

La Generalitat s'ha compromés a potenciar totes les activitats socials que afavoreixen l'increment de l'ús social del valencià i a defensar el patrimoni cultural valencià. Una de les línies d'acció en aquesta direcció és l'esforç per conéixer la realitat social i lingüística del nostre territori, per tal de poder prendre decisions sobre la política lingüística, sobre dissenys i projectes de planificació lingüística, de lingüística aplicada i de promoció de l'ús del valencià en tots els àmbits socials:

 

Més informació:

Aviva Vinaròs
Ajuntament de Vinaròs 
Pl. Parroquial, 12, 1r pis
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

  • icona adreça electrònica  aviva@vinaros.org

  • icona de WhatsApp  964402247

  • Icona telèfon  964407700 (ext. 150/151)