Servicios

 

En aquest apartat trobareu tota la informació relacionada amb les convocatòries de proves de valencià per organismes homologats: la JQCV, la CIEACOVA i l'EOI. Per a accedir a la informació concreta de cada organisme (resultats, convocatòries, inscripcions...) accediu als subapartats corresponents.

Novetats

Segons la Resolució del 5 de març de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, (cliqueu aquí per accedir a la resolució del DOGV) la JQCV ha dut a terme una adaptació i renovació de les proves per a adequar-les al MECR (Marc Europreu Comú de Referència), fet que es reflecteix en el canvi de l'estructura dels exàmens, convocatòries i nivells. Aquests canvis permeten que el valencià puga igualar-se des del punt de vista acadèmic respecte d'altres llengües i institucions europees. Així, trobem que els antics nivells de "mitjà i superior" canvien de nomenclatura. A continuació es detallen els nivells dels quals la JQCV, la CIEACOVA i l'EOI ofereixen exàmens (en ordre ascendent): 

Nivell bàsic: A1 i A2 
Nivell intermedi: B1 i B2
Nivell avançat: C1 i C2