Servicios
 • Subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social. Més informació: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=276 
   
 • Ajudes econòmiques destinades al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical.: http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/ambit-musical 
   
 • Ajudes econòmiques de la Generalitat per a la promoció i visibilització del valencià en sales d'exhibició cinematogràfica, en sales de teatre, en llibreries i en campanyes publicitàries: http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/cinema 
   
 • Ajudes econòmiques de la Generalitat per al foment del valencià en empreses, comerços i indústries: http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/empreses 
   
 • Ajudes econòmiques de la Generalitat per al foment del valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa escrita i digital: http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/mitjans-de-comunicacio
   
 • Ajudes econòmiques de la Generalitat per al foment de la traducció literària multilingüe: http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/literaria
   
 • La Generalitat s'ha compromés a potenciar totes les activitats socials que afavoreixen l'increment de l'ús social del valencià i a defensar el patrimoni cultural valencià. Una de les línies d'acció en aquesta direcció és l'esforç per conéixer la realitat social i lingüística del nostre territori, per tal de poder prendre decisions sobre la política lingüística, sobre dissenys i projectes de planificació lingüística, de lingüística aplicada i de promoció de l'ús del valencià en tots els àmbits socials: http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/treballs-d-investigacio