Servicios

BASES XIII CONCURS DE CONTES INFANTILS ELOI MIRALLES

 

Destinataris

Estudiants de 5é de primària dels centres educatius de la ciutat de Vinaròs.

Presentació

Els contes han de ser originals, inèdits, escrits en valencià i no han d'estar publicats ni premiats anteriorment. Cada participant només podrà presentar un conte.

El tema és lliure i l'extensió ha de comprendre entre 2 i 4 fulls DINA-4, escrits a una sola cara. Es presentarà amb interlineat doble i tipus de lletra Arial, de mida 12.

El lliurament dels contes  es farà a centre educatiu i constarà de dos elements:

-Un sobre amb el títol de l’obra escrit a l’exterior i la fitxa d’inscripció amb les dades personals de l’alumne a l’interior.

-El conte, només amb el títol escrit a la portada, sense identificació de cap tipus.

La presentació al concurs implica l'acceptació de les bases.

 

Termini de presentació

El termini de presentació dels treballs acaba el 15 de febrer de 2019.

 

Procés de selecció

Tots els participants en el concurs tindran un obsequi en reconeixement a la seua participació.

Cada centre ha de triar tres contes que es convertiran en els «seleccionats» del centre. Després, d'entre els «seleccionats», el jurat n’escollirà un per escola, el qual serà elegit «finalista». Finalment, d'entre els contes finalistes, es triarà un únic «guanyador».
 

Premis

  • El premi per als seleccionats dels centres consistirà en un diploma acreditatiu.

  • El premi per als finalistes consistirà en 20€ de material escolar i un diploma acreditatiu.

  • El premi per al relat guanyador consistirà en 100€ de material escolar i un diploma acreditatiu.

    *En tots els casos, els premis es podran bescanviar únicament a les llibreries de Vinaròs.

L'acceptació del premi implica la cessió dels drets de publicació i el lliurament de la versió digital del conte. Així mateix la participació implica l'autorització per a prendre fotografies o fer gravacions en què isca l'alumnat participant, tenint enc ompte que l'única finalitat serà la difusió del concurs i que en cap cas se cediran ni vendran a tercers.
 

Jurat

La seua decisió serà inapel·lable. El jurat el formaran persones destacades de l’àmbit de la cultura i l’ensenyament de Vinaròs: Joan Camil Roda, Manel Pitarch, Mariola Nos, Alicia Coscollano, Maria Miralles i Mercedes Rodríguez.

 

Lliurament de premis

 

Tant finalistes com guanyador/a, i seleccionats/des del concurs es comprometen a estar presents en l’acte de lliurament i, en cas de no poder assistir-hi, delegar en una persona representant.