Servicios

BASES XII CONCURS DE RELATS BREUS

 

Destinataris

Hi haurà dues categories:

 

Categoria A: Per a alumnes de primer d'ESO. Categoria B: Per a alumnes de tercer d'ESO.

Presentació

Els relats han de ser originals, inèdits, escrits en valencià i no han d'estar publicats ni premiats anteriorment. Cada participant només podrà presentar un relat.

El tema és lliure i l'extensió ha de comprendre entre 3 i 5 fulls DINA-4 escrits a una sola cara per a la categoria A, i entre 4 i 6 fulls DINA-4 escrits a una sola cara per a la categoria B. Es presentarà amb interlineat doble i tipus de lletra Arial, de mida 12.

El lliurament dels contes, que es farà als instituts, constarà de dos elements:

-Un sobre amb el títol de l’obra escrit a l’exterior i la fitxa d’inscripció amb les dades personals de l’alumne a l’interior.

-El relat, només amb el títol escrit a la portada, sense nom ni dades personals que n'identifiquen l'autoria.

Cada centre educatiu s'encarregarà de recollir els treballs de l'alumnat i de seleccionar-ne dos per categoria.

La presentació al concurs implica l'acceptació de les bases.

Termini de presentació

El termini de presentació dels treballs acaba el 15 de febrer de 2019.

Procés de selecció

Tots els participants en el concurs tindran un obsequi en reconeixement a la seua participació.

Cada centre ha de triar dos relats de cada categoria, que es convertiran en els «seleccionats» del centre. Després, d’entre els «seleccionats», el jurat n’escollirà un per centre i categoria, el qual serà elegit «finalista». Finalment, d'entre els relats finalistes, el jurat triarà un únic «guanyador».

Premis

  • El premi per als seleccionats dels centres consistirà en un diploma acreditatiu.

  • El premi per als finalistes consistirà en 20€ de material escolar i un diploma acreditatiu.

  • El premi per als guanyadors consistirà en 100€ de material escolar i un diploma acreditatiu.

    *En tots els casos, els premis es podran bescanviar únicament a les llibreries de Vinaròs.

L'acceptació del premi implica la cessió dels drets de publicació a l'organització del concurs, que recollirà els textos finalistes i guanyadors en una edició impresa, que es distribuirà en les condicions que l’organització estime més adequades. Així mateix la participació implica l'autorització per a prendre fotografies o fer gravacions en què isca
 

Jurat
La seua decisió serà inapel·lable. El jurat el formaran persones destacades de l’àmbit de la cultura i l’ensenyament de Vinaròs: Joan Camil Roda, Manel Pitarch, Mariola Nos, Alicia Coscollano, Maria Miralles i Mercedes Rodríguez.

 

Lliurament de premis

Tant finalistes com guanyador/a, i seleccionats/des del concurs es comprometen a estar presents en l’acte de lliurament i, en cas de no poder assistir-hi, delegar en una persona representant.